Hierbij wordt voor de geconstateerde gebreken een hersteladvies gegeven en worden de kosten die hiermee gemoeid zijn opgenomen in de rapportage.

Deze kosten worden volgens kengetallen uit de bouwwereld benoemd zodat u een goede indicatie hebt van de daadwerkelijk te maken kosten indien u de herstelwerkzaamheden door een vakman laat uitvoeren.

tot 250 m3 250-500 m3 500-1000 m3 meer dan 1000 m3
Uitgebreide rapportage € 259 € 279 € 299 € 0,30 / m3